คำถามเกี่ยวกับพีซีบี

pcb

พีซีบี (PCB) หรือ แผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1) ส่วนฉนวน (Non conductive substrate) เช่น พลาสติก เป็นต้น นิยมใช้หน่วยวัดความหนาเป็น "มิลลิเมตร"

2) ส่วนนำไฟฟ้า (Copper sheet laminated) เช่น ทองแดง เป็นต้น นิยมใช้หน่วยวัดน้ำหนัก "ออนซ์" เพื่อบ่งบอกถึงความหนา

example pcb

จากรูปส่วนนำไฟฟ้าจะเคลือบอยู่บนฉนวน ทั้งแบบลายทองแดง 1 ด้าน และ 2 ด้าน

 

ถาม อินโนเทค มีพีซีบีชนิดไหนให้เลือกบ้าง

ตอบ มีทั้งแบบลายทองแดง 1 ด้าน และ 2 ด้าน

ส่วนฉนวนเป็นชนิดอีพ็อกซี่ (FR4) หนา 0.8 มม. และ 1.6 มม. ส่วนทองแดงหนา 1 ออนซ์

 

ถาม พีซีบี ชนิดอีพ็อกซี่ (FR4) คืออะไร

ตอบ พีซีบี ชนิดอีพ็อกซี่ (FR4) เป็นแผ่นพลาสติกชนิดหนึ่ง มีสีขาวขุ่นดังรูป

fr4

 

ถาม plate through hole (PTH) คืออะไร

ตอบ plate through hole (PTH) จะเกี่ยวข้องกับพีซีบีมากกว่า 1 ด้าน (เลเยอร์) ขึ้นไป โดยลายทองแดงด้านบนและล่างจะเชื่อมถึงกัน ดังรูป

pth

 

ถาม ข้อดีของ plate through hole คืออะไร

ตอบ ช่วยให้การออกแบบลายวงจรทำได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่มีลายวงจรอื่นขวาง

มักจะใช้วิธีเดินลายวงจรอีกด้านหนึ่งของพีซีบีแทน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการชนกัน

 

ถาม ข้อเสียของ plate through hole คืออะไร

ตอบ ราคาสูงกว่า Non PTH พอสมควร เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

 

ถาม อินโนเทค สามารถผลิตพีซีบี 2 ด้าน (PTH) ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ อินโนเทค ผลิตได้แต่พีซีบี 2 ด้าน (Non PTH)