คำถามเกี่ยวกับการสั่งทำ

ถาม film artwork คืออะไร

ตอบ film artwork เป็นฟิล์มสีขาวขุ่น ใช้ในการขึ้นลายวงจรบนบล็อคสกรีน ดังรูป

artwork process

ถาม Film artwork แบบ Positive คืออะไร

ตอบ Film artwork แบบ Positive คือ ฟิล์มที่มีลายวงจรเป็นสีดำ ส่วนอื่นๆ เป็นสีขาว ในทางกลับกันเป็น Film artwork แบบ Negative ดังรูป

film type

ถาม อินโนเทคใช้ Film artwork แบบ Positive หรือ Negative ในการผลิต

ตอบ อินโนเทคใช้ Film artwork แบบ Positive ในการผลิต

 

ถาม ราคา Film artwork คิดอย่างไร

ตอบ ราคา Film artwork = ยาว x 15

หมายเหตุ ใช้หน่วยเป็นนิ้ว ด้านยาวปัดเศษขึ้นเสมอ

 

ตัวอย่าง พีซีบี ขนาด 3" x 4"

ราคา Film artwork = 4 x 15 = 60 บาท

 

ถาม ทำไมราคาที่เสนอ จึงมี Film artwork มากกว่าหนึ่งฟิล์ม

ตอบ เนื่องจาก Film artwork สำหรับพีซีบี 1 ด้าน, 2 ด้าน, สกรีนสี และสกรีนตำแหน่งอุปกรณ์ ไม่เหมือนกัน

สรุปจำนวน Film artwork ได้ ดังต่อไปนี้ั

 

พีซีบี สกรีนสี สกรีนตำแหน่งอุปกรณ์ จำนวน Film artwork 
1 ด้าน no no 1
1 ด้าน yes no 2
1 ด้าน no yes 2
1 ด้าน yes yes 3
2 ด้าน no no 2
2 ด้าน yes no 4
2 ด้าน no yes 4
2 ด้าน yes yes 6

 

ถาม กรณีสั่งทำพีซีบี 1 ด้าน และแนบไฟล์ pdf มา จะต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ ทุกครั้งที่ลูกค้าแนบไฟล์ pdf มา ควรระบุขนาดพีซีบีจริงเสมอ และในกรณีที่สั่งทำพีซีบี 1 ด้าน ควรระบุมุมมองที่ใช้ในการออกแบบด้วย (มุมมองจากอุปกรณ์ลงไป/มุมมองจากด้ายลายทองแดงขึ้นมา)

single side view

 

ถาม ทำไมสั่งทำพีซีบีด้วยไฟล์ pdf และต้องการสกรีนสีเขียว จึงต้องเสียเงินค่าวาดแบบเพิ่ม

ตอบ เพราะแบบที่ลูกค้าแนบมามีเฉพาะลายวงจร ไม่มี solder mask มาให้ ทางบริษัทต้องวาดแบบใหม่ จึงจำเป็นต้องคิดราคาเพิ่ม

solder mask - draw