คำถามเกี่ยวกับการออกแบบ

pcb design

คำศัพท์ที่นิยมใช้ในการออกแบบพีซีบี

 • pad หมายถึง จุดบัดกรี
 • hole หมายถึง รูเจาะ
 • track หมายถึง เส้นวงจร
 • clearance หมายถึง ระยะห่างระหว่างเส้น

 

หน่วยที่นิยมใช้ในการออกแบบพีซีบี

 • มิล (mil) มีค่าเท่ากับ 1/1000 นิ้ว
 • มม. (mm.) มีค่าเท่ากับ 1/10 ซม.
 • 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 ซม.

 

ขนาดขั้นต่ำที่อินโนเทคสามารถผลิตได้

 • ระยะห่างระหว่าง pad กับ hole มากกว่า 0.8 มม.
 • ขนาด track มากกว่า 10 มิล
 • ขนาด clearance มากกว่า 10 มิล
 • ขนาดเส้นของตัวอักษร (Overlay layer) มากกว่า 10 มิล