พีซีบีด่วน

express

 

งานทั่วไป

  • ลายทองแดง 1 ด้าน ตร.นิ้วละ 5.5 บาท, 2 ด้าน ตร.นิ้วละ 9 บาท
  • ระยะเวลาในการผลิต 3-5 วัน สำหรับงานไม่ทำสี และ 5-7 วัน สำหรับงานทำสี

 

งานด่วน

  • คิดเพิ่มจากราคาปกติ 50 บาทต่อแผ่นสำหรับลายทองแดง 1 ด้าน และ 100 บาทต่อแผ่นสำหรับลายทองแดง 2 ด้าน
  • ระยะเวลาในการผลิต 1 วัน สำหรับงานไม่ทำสี และ 1-2 วัน สำหรับงานทำสี

 

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาในการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ทราบในใบเสนอราคา
  • บริษัทจะขึ้นงานทันที เมื่อรับทราบการแจ้งชำระเงินจากลูกค้า