แบบฟอร์มการสั่งทำ

(กรณีสั่งทำมากกว่า 1 รายการ ให้คัดลอกข้อความส่วนนี้ แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ)

ชื่อวงจรหรือชื่อไฟล์ : ................................

ลายทองแดง (1 ด้าน/2 ด้าน) : ......

จำนวน : ...... แผ่น

ต้องการสกรีนสี (ไม่/เขียว/น้ำเงิน/ดำ) : ......

ต้องการสกรีนตำแหน่งอุปกรณ์ (ใช่/ไม่) : ......

รายละเอียดเพิ่มเติม : ................................

 

(กรณีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้)

ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า :

................................................................

................................................................

................................................................

 

(กรณีออกบิล VAT ให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้)

ชื่อ-ที่อยู่ในการออกบิล :

................................................................

................................................................

................................................................

 

(กรณีออกบิล VAT ให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ กฏหมายใหม่บังคับใช้)

เลขที่ผู้เสียภาษี : ...........................................

 

ต้องการงานด่วน (ใช่/ไม่) : ......

ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ : ................................